Første konkrete forslag – Preliminary concept

NHC leverte i fjor høs Design Feasibility Study (DFS) – studien som skulle gi svar på om det var mulig å lage Kongsbergbølga. Med bakgrunn fra befaringen (Site visit) og oppmålingen er svaret greit: Det er mulig, og det er mulig å bruke wiresag i steden for pigghammer.

Nå gjenstår det å få målt vannhøyder på et antall vannføringsnivåer, så er det klart for modellering.

I konklusjonen på DFS skriver NHC: Of the six modifications proposed during the PFS, the most feasible from cost and constructability perspectives is the restructuring of the ledge, previously identified as MOD‐2. The project team agreed that restructuring the ledge would be ideal for creation of a playwave feature while maintaining the natural aesthetics of the Nybrufossen reach and minimizing impact to channel hydraulics. NCC and WS (Wiresaging AS) confirmed that restructuring the ledge using a wiresawing approach to construction is definitely feasible and, as such, formed the basis of the preliminary design concept for Option #1.
The existing channel slope at the ledge is excessively steep with a considerable drop in elevation. It is possible that removing a portion of the ledge, forming a trapezoidal channel shape with a 12:1 (H:V) slope or thereabouts may form an advance playwave feature over the target range of discharges (40 to 140 m3/s).
The estimated volume of rock to be removed from the ledge area (not including the large boulder in the upper pool) is approximately 175 m3 with a surface area of approximately 325 m2.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NHCs arbeid på Bow River, Calgary

NHC ved Darren Sheperd og Gavin Post jobber ikke bare med «recreational hydraulics» i Nybrufossen. På Bow river i Calgary, Canada, har de modellering og prosjektering på en ombygging av en terskeldam.

Discovery channel i Canada har hatt en reportasje om dette. Se http://watch.discoverychannel.ca/clip445023#clip445025

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oppmåling (Survey), 26. – 28. mars 2011

Oppmålingsarbeidet i Nybrufossen ble gjort av firma Landmåler Martin Ruud AS 26. – 28. mars. Om enn teknikken var «basic», så var det særlige utfordringer knyttet til adkomst og sikkerhet. I løpet av de tre dagene ble det målt mer enn 3000 punkter, og foreløpig tilbakemelding fra NHC er god. For mer på norsk – se under den engelske teksten.

Surveyor Ola-Magne Ruud in the upper pool

Surveying the Nybrufossen waterfall was completed March 28th, by the surveying firm Landmåler Martin Ruud AS. Having to discard more modern aproaches as sonar and blue & green lasers due to heavily aerated water, we and they were down to basic techniques. However basic, there were certain issues to access and safety. Anchoring points for three treverse lines were put down last autumn, and prior to the weekend the lower and middle lines were set up. To access the deep areas and those with strong current two different rafts were utilized. The club raft was set on a traverse pulley, requiring 7-8 persons to position it. In all we utilized most of our 800 m of brand new ropes… River discharge was on the high end, despite trying to time the survey with maintennance periods on powerplants at the head of the valley, and with anticipated time prior to start of spring flood. We nearly were too late as spring melt started in between Site Visit and Survey, giving us 44 & 40 cms for the weekend, leaving the lower ledge mostly undone. Luckily monday came with 29 cms, and young Ruud made his way back to the waterfall. The lower ledge was surveyed by wading, supported by the lower traverse line and a co-wader. Finnishing of four days of work it was good to have Gavins feedback: «I just plotted up the points and it looks good! Over 3000 points from what Ola sent me yesterday. The density of points in the upper pool looks great, Darren and I will take a closer look and respond soon! Again, great job guys

 

Oppmålingen var planlagt på bakgrunn av planlagt vedlikehold på kraftverkene øverst i Numedal. Årlig er det noen uker i overgangen mars – april hvor det kjøres mindre vann, og basert på plandata så satte vi av siste helga i mars og de to første i april som aktuelle oppmålingshelger. Da burde vi kunne regne med at nedbør var i fast form, og at snøen fortsatt lå stabil.

Etter møtet med EB 21. mars fikk vi tilbakemelding på at prognosene for vannføring og vær tilsa oppmåling allerede den første planlagte helga. Så her var det bare å hive seg rundt, gjøre klar og skaffe folk. EB skulle tappe Kjerremagasinet utover uka, og så sette Kjerre kraftverk på 20 cms fra fredag kl 1000. Med 17 t gangtid skulle vi ha redusert vannføring fra oppstart lørdag morgen.

Fedag kveld satte vi opp nedre og midtre traversliner, med vannføring på 75 cms. Litt friskt, så første strekket over elva ble kastet over kraftverkskanalen og deretter gått rundt og over Myntbrua. Greit med 200m tau på en rull…

Lørdag morgen fikk vi støtte fra OEK og Notodden PK, og møtte landmålerne Martin, Ola-Magne, Bjørnar og Anita. Med to sett målere ble selve målingen effektiv, utfordringen lå i klargjøring og manøvrering i elva. Vannføringen var da 44 cms, noe som gir 29 i hovedløpet. Rikelig med vann, og hard strøm på de kilne punktene.

Enkle områder ble prioritert, også for å få erfaring med manøvrering og måling i strøm. En erfaring er at dette er tungt og personellkrevende arbeid, 7-8 personer må til for å manøvrere flåten med landmåleren. Så kommer sikring i tillegg. Tre gode økter ble gjennomført, og takk til KEE som lot oss låne kantina. Godt å ha et sted å spise og varme seg opp mellom slagene. Dagens mest spektakulære var surfing av raft i valsa ovenfor siste terskelen.

Søndag var vannføringen nede i 40 cms, noe mer enn vi hadde håpet på. Start på vårløsning og uregulert tilsig ga mer vann enn beregnet, og etter et kort rådslag dro vi i gang igjen. Med noe færre folk ble det bare mulig å støtte en oppmåler i elva. Det andre oppmålerlaget fokuserte derfor på målinger som kunne tas uten støtte, og fikk målt inn det vesentligste mellom fallet og damkruna.

Oppmålingen fra raft gikk riktig så bra, og med flytting av traverslina til øvre feste kom vi godt til innunder fallet. Mest overraskende var dybden på øvre del av bassenget, vel 4 m på det dypeste. Men, ettersom vannføringen holdtseg stabil utover dagen, var det fremdeles en del områder langs terskelen mot nedre bassenget som forble umålt også søndag.

Mandag observerte vi fortsatt lavt vann, og EB driftssentral meldte 29,4 cms i Gamlebrufoss. Terskelen ble vurdert vadbar, og Ola-Magne oppringt. Avtalte oppstart kl 1700, og klargjorde nedre traversline for støtte under vading. Hele terskelen ble målt opp med landmåler støttet av en mann, traverstrinse og line. Største utfordringen var glatt fjell i kombinasjon med strøm, selv om det ble brukt «kjetting og pigg». Vi må gi honnør til en uredd landmåler som tar med måleboka ut i slike forhold, og som ikke gir seg etter første svømmeturen. Og ikke etter den andre heller…

Etter fire dagers arbeid er det godt å få følgende tilbakemelding fra Gavin: «I just plotted up the points and it looks good! Over 3000 points from what Ola sent me yesterday. The density of points in the upper pool looks great, Darren and I will take a closer look and respond soon! Again, great job guys

Dette betyr at vi er i rute, og at vi fortsatt kan ha 2013 som aktuell tid for anleggsarbeidene.

Takk til de som gjorde oppmålingen mulig:

Landmåler Martin Ruud AS v/ Martin, Ola-Magne, Bjørnar og Anita (Kronstad)

EB kraftproduksjon v/ Arnfinn Brede (og sikkert mange andre…)

KEE v/ Øyvind Engedahl og Per Bjørn Hardangen

Notodden Padleklubb v/ Fredrik Feyling og Dan Christensen

OEK v/ Runar Slålien, Marco, Øyvid Skrutvold og Kenneth Myrengen

Oss i KPK v/ Geir og Kari Ølnes, Erlend Haug, Steven Tompson, Tora, Halvor, Anja og Asbjørn Heggem, Arild Arnesen, Ingar Vaskinn, Jon Eide, Kolbjørn Kasin, Øystein, Audun og Odd J. Resser

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NHC Site Visit 19. – 21. mars 2011

Gavin Post og Darren Sheperd fra NHC besøkte Kongsberg og Nybrufossen 19. til 21. mars. Gjennom befaring og en serie møter fikk de vurdert fossen og de mulighetene som ligger der. Fikk de svar som ønsket? «Do you have a bottle of Champagne?» var Darrens enkle oppsummering etter møteserien mandag. Nedenfor følger en kort og partisk oppsummering fra de tre dagene. Vi legger ut mer nøytrale og faglig funderte innspill når rapporten kommer.

Se også http://laagendalsposten.no/sport/bygger-byens-kuleste-idrettsanlegg-1.6127203

Inspection of waterfall: Modelling may be a lot less complicated than we thought. :)

Timelines Nybrufossen powerplant: Shutdown for reconstruction august 2011, reopening august 2012. First possible construction period march 2013. Lots of steps to work through  until then, that gives us only 4 months of slack.

Ola Magne Ruud; NHC's og klubbens representanter

Overall survey requirements and methods. Landmåler Ruud AS. Priorities for the survey established. Estimated time requirement far less than anticipated. Pulling this through, Ruuds may be offered jobs in Canada…

Gavin Post, Darren Sheperd, Einar Tesaker

On modelling. Meeting with Dr. ing. Einar Tesaker.Facinating witnessing the discussion, sensing the climate and seeing them learning from each other. Final paper for the modelling will be reviewed by Tesaker.

On the Nybrufossen falls and powerplant, messrs Oeyvind Engedahl, and Per Bjørn Hardangen of the KEE. Good having the landowner meet with those responsible for design.

Arnfinn Brede, Helge Martinsen, Terje Økland, Gavin Post, Darren Sheperd

On dewatering, EB Power production, Messrs Terje Oekland, Arnfinn Brede and Helge Martinsen. We witnes the result these days, as EB is putting up a tremendous effort on dewatering at the start of spring melt.

On construction feasibility, messrs Olav bakkemoen and Per Eikehaug, NCC and Arne Johansen Wiresaging AS. Thanks to good advice, we got Johansen and Wiresaging AS on the team. They seem confident they will pull through a wiresawing operation that was previously regarded too difficult. And NCC seems to find ways of supporting them to make this key operation feasible.

Oh, my. We have taken a giant leap forward these three days.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oppmåling i helga 26. og 27 mars – Blir du med?

Dette blir årets mulighet! Glipper det nå er det to år til neste gang…

EB kjører nå ned Kjerremagasinet, og struper så inn til minstevannføringen på 20 cms slik at vi får den minste mulige vannføringen lørdag 26 og søndag 27. mars. Holder værmedlingen seg slik den lover, så får vi gode arbeidsforhold med lite vann i elva. Klubben kan bare bøye seg i støvet for det arbeidet EB har satt i gang for å gjøre oppmålingen mulig.

EB og NHC's representanter under planleggingsmøtet.

Vi trenger bistand fra erfarne elvepadlere for å få gjort det vi trenger i fossen. Med to oppmålere trenger vi 8 mann til å bemanne raften, og 4 til å støtte en oppmåler i de mindre krevende delene av elva. Har vi folk nok er det en del jernstenger fra fløtningstiden som skal tas bort, de representerer en betydelig risiko for padlere.

Kan du delta ta kontakt med undertegnede på mobil 481 seks seks 228!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bølger kan lages på forskjellig vis!

Vårt prosjekt krever litt mer innsats. Så kan vi forhåpentlig ha bølge mer enn en gang i året!

Starten er manuell, så tar naturen over!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oppmåling: Dugnad i Nybrufossen i mars og april

Bølgeprosjektet vårt i Nybrufossen er kommet så langt at vi skal måle opp elvebunnen.

Det er klargjort forankringspunkter på begge sider av elva, og kjøpt inn 800 m tau og diverse utstyr.  Planen er å manøvrere en raft ved hjelp av tre taustrekk på tvers av elva (se bildet). I raften er det to padlere og oppmåler, og det er planlagt tre personer på hver side for å manøvrere raften med tausystemer. Personellbehovet er altså 8-9 personer.

Manøvreringen av raften må bli dugnadsarbeid, oppmåler må vi regne med å betale for. Vi håper å få gjort mye i løpet av en helg, med klargjøring fredag og så to lange dager.

Kraftselskapene har vedlikeholdsperioder i uke 12 – 15. Da har vi i utgangspunktet lav vannføring, og EB er innstilt på å gi oss ytterligere reduksjon på 20 m3/s den helgen vi trør til.

Vårens ankomst er alltid usikker, når er det lite nok is i fossen, når kommer snøsmeltingen osv. EB regner det som uaktuelt å få til noe særlig etter 15. april. Vi trenger dugnadsarbeidere med elveerfaring som kan delta en eller to av følgende helger: 25. – 27. mars, 1. – 3. april, 8. – 10. april.

Er du interessert i å være med kan du melde fra til prosjektleder Odd på E-post:oddj-a-resser.no  eller på mobil 481 seks seks 228

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Besøk fra Canada: «Site visit»

Planleggingen fortsetter, nå planlegger NHC befaring på Kongsberg.
Vi fikk formidlet mye til Gavin og Darren gjennom arbeidet med PFSen. Likevel, det er nødvendig med en grundig befaring og møter med flere miljøer og etater.
Så langt er dette planlagt til 18. – 21. mars.

3.1 Site Visit by NHC (Task 1)
The PFS was conducted by NHC utilizing photographs and video clips of the existing river reach and other salient features, as provided by KPK. Although this method of familiarizing oneself with the study area was sufficient for Phase 1, a site visit by NHC is now warranted to gain a more in-depth understanding of hydraulic conditions along this reach of the Numedalslaagen River and to provide KPK with direction on upcoming bathymetric and topographic surveys. Observations made during this site reconnaissance will assist NHC in determining inflow boundary conditions, physical model scaling requirements and physical extents of numerical and/or physical models to be conducted during Phase 3. Lastly, a visit to Kongsberg will provide NHC and KPK with an opportunity to meet face-to-face and, if desired, to collaborate with various stakeholders and other interest groups at this key stage of the project.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Informasjonsmateriell – en liten folder om prosjektet

Kongsbergbolga er en PDF-fil som sier litt om prosjektet vårt.

Ta en kikk! Skriver du den ut, og har muligheten – Tosidig, bla fra kortsiden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KPK går videre til fase 2 i arbeidet med Kongsbergbølga

Kongsbergbølga – foreløpig et arbeidsnavn og kortversjon av hva vi holder på med!

KPK skriver i disse dager kontrakt med NHC om å gå videre til Fase 2: Kartlegge fossen og undersøke en gang til at utbyggingen er gjennomførbar. Før vi går videre med modellering av selve formasjonen.

2.0 STUDY OBJECTIVES
The main objective of Phase 2 is to provide key personnel from NHC with an opportunity to visit the project site and thereby obtain a better understanding as to the existing benefits and challenges that might influence the overall design and/or construction of the proposed whitewater park. Survey data collected by others during this project phase will also assist in determining the feasibility of developing the preferred modified layout (Option 1), as presented in the PFS, prior to expending a significant portion of the available funds on hydraulic modelling, detailed design, tendering and construction. Lastly, this study phase will include preparation of a preliminary design concept for Option 1 so that construction methods and costs can also be considered when assessing project feasibility.

Nybrufossen Whitewater Park Project
Engineering Pre-Feasibility Study
Posted in Uncategorized | Leave a comment