Status februar 2012

Samarbeid mot Kongsberg kommune: Kongsberg formannskap godkjente 23. november 2011 en partnerskapsavtale mellom KPK og kommunen om etablering av Kongsbergbølga. I avtalen har KPK ansvaret for fremdrift og faglig kompetanse, mens kommunen tar ansvaret for planprosesser og kostnader ved disse. Partnerskapsavtalen ventes å gi en tydeligere kobling til kommunen, slik at vi kommer videre i planprosessen. Videre arbeid mot kommunen er også å innarbeide prosjektet i Kulturanleggsplanen. KPK vurderer partnerskapsavtalen som kritisk viktig for lokal forankring, og for muligheten for å få til en god planprosess.

Nov 23rd 2011 Konbgsberg City board sactioned a partnership agreement with KPK on establishing the wave feature in Nybrufossen. The city will take care of the process for permits, and the fees for this, as well as doing the actual work on the detail plan that will follow the application.

KPK regards this partnership as vital for further promotion and fundraising.

Norges Padleforbund: Prosjektet er forankret i NPF. Kompetansemessig har forbundet lite å tilføre prosjektering av slike anlegg, hovedbidraget ligger på prosesskompetanse og formidling av kontakter. Dette har vært viktig både i oppstartfasen og nå i prosjektperioden. Presidenten i NPF, Ann-Kristin Aanstad, etablerte kontakt med ICFs Freestyle komité, og kom tilbake fra ICF-kongress med ett budskap: Ikke tenk for smått. Dette anlegget kan bli brukende til mye.

International Canooing Federation, Freestyle Comittee: Under Freestyle VM i juni 2011 møtte prosjektet komiteens president, et komitemedlem og mesterskapets hoveddommer. ICF er opptatt av at det etableres gode anlegg med en forutsigbar vannføring. I dag er det en overvekt av anlegg med valser, og få gode bølger. I tillegg er mange av anleggene i vassdrag hvor det er begrensede muligheter for manuell styring av vannføringen, noe som kan påvirke gjennomføring av større arrangementer. Komiteens medlemmer utviste stor interesse for prosjektet. Beliggenhet, vannføring og at der skal lages en bølge anses som meget attraktivt. Komiteen kom også med gode innspill, om plassering av publikum, dommerplattform og organisering av områder for de konkurrerende. Komiteen la stor vekt på at et slikt anlegg også må ha formasjoner som er egnet for vanlige padlere, at det ikke bare etableres en bølge for eksperter.  I tillegg til støtte og skyv til prosjektet, har møtet med komiteen vist at det er viktig å også ha tanker for de store arrangementene.

KPK met the ICF Freestyle comittee (Lluis Rabaneda and Terry Best) during Worlds 2011, as well as the head judge (Jasper, in his official capacity). In the meeting, the NPF president and TC joined the KPK delegation. To be modest, the ICF comittee finds the project interesting, and very much so as they got to know the capacities of event-making and logistics in town. Important outputs from this meeting are the importance of legacy, to build features that ordinary locals and youngsters can manage, as well as keeping the bigger events in mind when designing the feature and it surroundings. Important for the «what if’s» in the modelling phase.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>