Monthly Archives: februar 2012

Nybrufossen i kommunedelplan

Tegningen som viser maksimal utstrekning av området som berøres av bølga finner vi nå igjen i kommunedelplanen for sentrumsområdet. Dette letter den videre behandlingen av planer og tillatelser for anlegget.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vannhøyder – Water heights

Takket være været. Sommeren 2011 ble litt bløtere enn vi satte pris på. En av konsekvensene av været er at det ikke har vært mulig å få målt vannhøydene vi trenger på vannføringer mellom 40 og 140 m3/s. Midt i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Status februar 2012

Samarbeid mot Kongsberg kommune: Kongsberg formannskap godkjente 23. november 2011 en partnerskapsavtale mellom KPK og kommunen om etablering av Kongsbergbølga. I avtalen har KPK ansvaret for fremdrift og faglig kompetanse, mens kommunen tar ansvaret for planprosesser og kostnader ved disse. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nybrufossen i detalj – Contour map

Ut fra de drøyt 3000 punktene KPK målte opp i mars 2011, har NHC tegnet er detaljert kart av Nybrufossen. På kartet er det også tegnet inn hvilket område som er tenkt satt opp i fysisk modell i NHCs laboratorium … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Første konkrete forslag – Preliminary concept

NHC leverte i fjor høs Design Feasibility Study (DFS) – studien som skulle gi svar på om det var mulig å lage Kongsbergbølga. Med bakgrunn fra befaringen (Site visit) og oppmålingen er svaret greit: Det er mulig, og det er … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment