Category Archives: Uncategorized

Modelleringsrapport og «byggetegninger» foreligger!

Modelleringsarbeidet er fullført, vi har design, film, foto og byggetegninger! Modeling is done, we’ve got the design, video, photos and construction details! Men først: Hva er egentlig Kajakk Freestyle ? Det internasjonale padleforbundets definisjon er «Canoe Freestyle is a whitewater Canoe Disicpline … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Model construction moving forward

Things are made happen in the NHC lab. And from the conversation: I’m so glad we didnt take on the task of making the model by ourselves. The idea was presented twice… The reply: Glad you decided to have NHC … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Reguleringsplanarbeidet starter / Area detail plan announced

Igjen får vi en bekreftelse på at prosjektet er mer enn en vill ide. Formannskapet godkjente parterskaposavtalen, og nå har kommunen ved Cowi startet arbeidet med reguleringsplanen.  Varslingen er sendt høringsinstansene, og annonseres i Laagendalsposten og på www.kongsberg.kommune.no. These days … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi nærmer oss / We are getting close

På tross av en 3500 målepunkter har det vært en jobb å diskutere seg fram til den eksisterende formen på elvebunnen. Lokalkjennskap, GIS-kompetanse, målepunkter, fotografier og video har vært nødvendig. Og nå tror vi at vi er der. Despite 3500 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Modelling has started!

April 26th 2012 Kongsberg Padleklubb signed an agreement with Northwest Hydraulic Consultants, Edmonton, Canada on the Modelling phase of the Nybrufossen Whitewater Park. The modelling report is scheduled for July 6th, to be an important part of the city plan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Det blir alvor…

Nå starter det for alvor. I Northwest Hydraulic Consultants sin lab i Edmonton, Kanada, snekres det om dagen.Nybrufosse gjenskapes så detaljert NHC og KPK klarer å få det til. Modellen, på drøyt 16 meter, skal brukes til å finne ut … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Nybrufossen i kommunedelplan

Tegningen som viser maksimal utstrekning av området som berøres av bølga finner vi nå igjen i kommunedelplanen for sentrumsområdet. Dette letter den videre behandlingen av planer og tillatelser for anlegget.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vannhøyder – Water heights

Takket være været. Sommeren 2011 ble litt bløtere enn vi satte pris på. En av konsekvensene av været er at det ikke har vært mulig å få målt vannhøydene vi trenger på vannføringer mellom 40 og 140 m3/s. Midt i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Status februar 2012

Samarbeid mot Kongsberg kommune: Kongsberg formannskap godkjente 23. november 2011 en partnerskapsavtale mellom KPK og kommunen om etablering av Kongsbergbølga. I avtalen har KPK ansvaret for fremdrift og faglig kompetanse, mens kommunen tar ansvaret for planprosesser og kostnader ved disse. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nybrufossen i detalj – Contour map

Ut fra de drøyt 3000 punktene KPK målte opp i mars 2011, har NHC tegnet er detaljert kart av Nybrufossen. På kartet er det også tegnet inn hvilket område som er tenkt satt opp i fysisk modell i NHCs laboratorium … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment