Author Archives: odd

Første konkrete forslag – Preliminary concept

NHC leverte i fjor høs Design Feasibility Study (DFS) – studien som skulle gi svar på om det var mulig å lage Kongsbergbølga. Med bakgrunn fra befaringen (Site visit) og oppmålingen er svaret greit: Det er mulig, og det er … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NHCs arbeid på Bow River, Calgary

NHC ved Darren Sheperd og Gavin Post jobber ikke bare med «recreational hydraulics» i Nybrufossen. På Bow river i Calgary, Canada, har de modellering og prosjektering på en ombygging av en terskeldam. Discovery channel i Canada har hatt en reportasje … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oppmåling (Survey), 26. – 28. mars 2011

Oppmålingsarbeidet i Nybrufossen ble gjort av firma Landmåler Martin Ruud AS 26. – 28. mars. Om enn teknikken var «basic», så var det særlige utfordringer knyttet til adkomst og sikkerhet. I løpet av de tre dagene ble det målt mer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NHC Site Visit 19. – 21. mars 2011

Gavin Post og Darren Sheperd fra NHC besøkte Kongsberg og Nybrufossen 19. til 21. mars. Gjennom befaring og en serie møter fikk de vurdert fossen og de mulighetene som ligger der. Fikk de svar som ønsket? «Do you have a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oppmåling i helga 26. og 27 mars – Blir du med?

Dette blir årets mulighet! Glipper det nå er det to år til neste gang… EB kjører nå ned Kjerremagasinet, og struper så inn til minstevannføringen på 20 cms slik at vi får den minste mulige vannføringen lørdag 26 og søndag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bølger kan lages på forskjellig vis!

Vårt prosjekt krever litt mer innsats. Så kan vi forhåpentlig ha bølge mer enn en gang i året! Starten er manuell, så tar naturen over!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oppmåling: Dugnad i Nybrufossen i mars og april

Bølgeprosjektet vårt i Nybrufossen er kommet så langt at vi skal måle opp elvebunnen. Det er klargjort forankringspunkter på begge sider av elva, og kjøpt inn 800 m tau og diverse utstyr.  Planen er å manøvrere en raft ved hjelp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Besøk fra Canada: «Site visit»

Planleggingen fortsetter, nå planlegger NHC befaring på Kongsberg. Vi fikk formidlet mye til Gavin og Darren gjennom arbeidet med PFSen. Likevel, det er nødvendig med en grundig befaring og møter med flere miljøer og etater. Så langt er dette planlagt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Informasjonsmateriell – en liten folder om prosjektet

Kongsbergbolga er en PDF-fil som sier litt om prosjektet vårt. Ta en kikk! Skriver du den ut, og har muligheten – Tosidig, bla fra kortsiden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KPK går videre til fase 2 i arbeidet med Kongsbergbølga

Kongsbergbølga – foreløpig et arbeidsnavn og kortversjon av hva vi holder på med! KPK skriver i disse dager kontrakt med NHC om å gå videre til Fase 2: Kartlegge fossen og undersøke en gang til at utbyggingen er gjennomførbar. Før … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment