Modelleringsrapport og «byggetegninger» foreligger!

Modelleringsarbeidet er fullført, vi har design, film, foto og byggetegninger! Modeling is done, we’ve got the design, video, photos and construction details!

Video av endelig design, med vannføring 85 cms. Kajakken er i skala 1:12, som modellen.

Men først: Hva er egentlig Kajakk Freestyle ? Det internasjonale padleforbundets definisjon er «Canoe Freestyle is a whitewater Canoe Disicpline where the paddler performs a range of acrobatic tricks and manoeuvres on a river feature such as a wave or hole«. Det gis poeng for hvert triks.  Se video fra Grettefoss

Endelig design med liten bølge til venstre og stor bølge midt i elven/Final design with small feature on left ledge, and a more advanced feature on mid ledge

Målet med modelleringen var å finne fram til de inngrep som må til for å endre nederste valsa i Nybrufossen fra en ubrukelig, sur sak til en avansert leikebølge. Dette er ikke rett fram arbeid, og Dr. ing. Einar Tesaker sa før arbeidet startet at «Dere må ikke regne med at det går helt som dere har tenkt. Det er derfor dere modellerer» Tesaker hadde rett, og etter 57 endringsforsøk kom vi (NHC og KPK) fram til de formasjonene vi ønsker: En mindre bølge på venstre side av terskelen, og en større bølge midt i elveløpet. Den venstre bølga fungerer mellom 60 0g 85 m3/s, mens den høyre fungerer fra 85 og oppover.

Inngrepene er ikke store: To kanaler skåret i fjell. En av disse trenger påstøp nederst, ved den andre må det fjernes fjell for å gjøre kulpen dypere

The main objective of the physical model study was to create an advanced playwave feature on the Numedalslaagen River by restructuring the ledge at the downstream end of the upper pool. The physical model was used to evaluate playwave performance over a desired range of target river discharges and, if necessary, to mitigate any hydraulic issues resulting from the proposed modifications.

Byggetegninger foreligger både som georefererte punkter, som .dwg-fil og som foto

Tesaker sier følgende om modell og rapport: Bare det blir bygd slik det ser ut i modellen kan dere være ganske sikre på at det vil oppføre seg slik som det gjør i modellen, prototypen (Nybrufossen) vil være ganske lik det som er modellert. Det eneste som dere kan regne med er annerledes er skumpartiene, det er mindre hvitt skum i modellen enn det vil være i prototypen. Sensitivitetstestene gir også god indikasjon på en robust formasjon.

Modelleringsrapporten kan lastes ned fra følgende lenke/The modeling report may be downloaded from this link: https://www.dropbox.com/sh/6ghh4d76fu79irg/qUUPlXvbxG 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Model construction moving forward

Things are made happen in the NHC lab.

And from the conversation: I’m so glad we didnt take on the task of making the model by ourselves. The idea was presented twice… The reply: Glad you decided to have NHC construct the model for you. Nybrufossen is not exactly a beginner’s model!

Darren Sheperd seems to be right, take a look at the images!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Reguleringsplanarbeidet starter / Area detail plan announced

Igjen får vi en bekreftelse på at prosjektet er mer enn en vill ide. Formannskapet godkjente parterskaposavtalen, og nå har kommunen ved Cowi startet arbeidet med reguleringsplanen.  Varslingen er sendt høringsinstansene, og annonseres i Laagendalsposten og på www.kongsberg.kommune.no.

These days we get another reminder that the project has passed the stage of a wild idea. The Town Board confirmed the partnership agreement, and now the Town of Kongsberg has started the actual planning and approval process by having the consultant firm Cowi writing the plan draft. The announcement paper has been sent to the agencies beeing adressed in the public hearing, and will be advertized in the local newspaper.

Varselbrev til høringsinstansene

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi nærmer oss / We are getting close

På tross av en 3500 målepunkter har det vært en jobb å diskutere seg fram til den eksisterende formen på elvebunnen. Lokalkjennskap, GIS-kompetanse, målepunkter, fotografier og video har vært nødvendig. Og nå tror vi at vi er der.

Despite 3500 survey points, its been quite a challenge to establish the actual bathymetry of the upper pool, ledge and lower pool. Drafts, discussions, webconferences and drawing have been in use.  Survey points, photos, videos, local knowledge and skilled engineers and technicians have been the resources. And now we believe we are set for NHC making a miniature (?) Nybrufoss…

Headbox - capacity to simulate 200 cms...

Crossection templates are going in

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Modelling has started!

April 26th 2012 Kongsberg Padleklubb signed an agreement with Northwest Hydraulic Consultants, Edmonton, Canada on the Modelling phase of the Nybrufossen Whitewater Park. The modelling report is scheduled for July 6th, to be an important part of the city plan to be presented to the town committees for the approval processes.

Work started on May 1st, and the framework is already taking shape. These days NHC and KPK are working on transferring survey data to a contour map showing the bathymetry (river bottom) in detail.

Phase Objectives: The main objective of the physical model study will be to create an advanced playwave feature on the Numedalslaagen River by restructuring the ledge at the downstream end of the upper pool. The physical model will be used to evaluate playwave performance over a desired range of target river discharges (40 m3/s to 140 m3/s) and, if necessary, to mitigate any hydraulic issues resulting from the proposed modifications.

Model Scale and Similitude: Scale hydraulic models require that the force relationships in the model and prototype are dynamically similar. To achieve this similarity inertial to gravity, pressure, viscous and surface tension forces must be the same
between model and prototype; only a 1:1 scale model can achieve these criteria. Modelling at a reduced scale involves identifying the primary force relationship to accurately simulate prototype conditions, then selecting a model scale to minimize any scale effects. For free‐surface flow conditions, such as those being simulated for the Nybrufossen Whitewater Park Project, inertial and gravitational forces are the dominant forces that define the hydrodynamic flow conditions.

Model Description: As shown in Figure 1, the 1:12 scale model will encompass the main channel width through the falls section and a significant portion of the lower pool extending downstream to the Numedalsveien Bridge. At the selected scale, the model will reproduce a 170 m long reach of the Numedalslaagen River at the falls section with prototype channel widths of 60 m at its upstream extents and 100 m at the downstream boundary. The red, dashed line in Figure 1 represents the actual location of the upstream model boundary; the area upstream of this line will be used in the model to properly simulate flow conditions entering the upper pool from both the vertical ledge and the chute adjacent to the rock outcrop.

First 3D model, beeing revised by KPK

First 3D model, beeing revised by KPK

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Det blir alvor…

Ramma er snart klar. Her skal fossen formes.

Nå starter det for alvor. I Northwest Hydraulic Consultants sin lab i Edmonton, Kanada, snekres det om dagen.Nybrufosse gjenskapes så detaljert NHC og KPK klarer å få det til. Modellen, på drøyt 16 meter, skal brukes til å finne ut hva vi må gjøre med avslutningen på Nybrufossen. I dag er det et ekkelt høl, vi jobber for en bølge vi kan surfe med kajakk.

26. april ble kontrakten undertegnet, og arbeidet startet umiddelbart. 6. juni skal første utkast til rapport foreligge, den er grunnlaget for reguleringsplanen som skal gjennom behandling i kommunen og også ut på offentlig høring.

Om modelleringen skriver NHC: The main objective of the physical model study will be to create an advanced playwave feature on the Numedalslaagen River by restructuring the ledge at the downstream end of the upper pool. The physical model will be used to evaluate playwave performance over a desired range of target river discharges (40 m3/s to 140 m3/s) and, if necessary, to mitigate any hydraulic issues resulting from the proposed modifications.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Nybrufossen i kommunedelplan

Tegningen som viser maksimal utstrekning av området som berøres av bølga finner vi nå igjen i kommunedelplanen for sentrumsområdet. Dette letter den videre behandlingen av planer og tillatelser for anlegget.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vannhøyder – Water heights

Takket være været. Sommeren 2011 ble litt bløtere enn vi satte pris på. En av konsekvensene av været er at det ikke har vært mulig å få målt vannhøydene vi trenger på vannføringer mellom 40 og 140 m3/s. Midt i januar så det imidlertid ut til at det skulle kunne la seg gjøre, under en planlagt vannsføringsreduksjon i Lågen. Nye vannmålere ble designet, laget og skrudd på plass. Og jo nærmere datoen vi kom, jo kaldere ble det. Fredag 3. februar, den dagen vannføringsreduksjonen startet, begynte isen å bygge seg på elvebunn og grunne steiner. Lørdag morgen var det så mye is at vannhøyder og video ikke kunne brukes. Opp med målerne, og nå er de klare til å settes ut for neste forsøk. Jada, vi får erfart at det er en utendørs idrett vi driver, prisgitt elementene på alle måter. «You may take up indoor badminton, then you can control the climate» sa TC her en sommer… Det som blir spennende er å se hva denne forsinkelsen gjør med prosjektets fremdrift.

The summer of 2011 was slightly wet. Really wet, so we havent seen the red dots marking gauge positions since last june. No chance to shot water heigts in the lower part of the target range, 40 – 140 cms. However, due to a crappy winter (warm…) and a planned decrease in river discharge this month, the opportunity arose. New gauges were made and mounted, and positions fixed. And then – the first cold spell of the winter, causing anchor ice to form rapidly. By Saturday morning it was obvious that whatever readings and footage we got, it had to be discarded. So gauges were pulled out, nuts put back on, and all is ready for when Anchor Ice lets go in a month or so. The interesting thing is to see what this delay will do to project timeline. The annoying thing is that just now the temperature is back to a comfy -1, and river discharge is down…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Status februar 2012

Samarbeid mot Kongsberg kommune: Kongsberg formannskap godkjente 23. november 2011 en partnerskapsavtale mellom KPK og kommunen om etablering av Kongsbergbølga. I avtalen har KPK ansvaret for fremdrift og faglig kompetanse, mens kommunen tar ansvaret for planprosesser og kostnader ved disse. Partnerskapsavtalen ventes å gi en tydeligere kobling til kommunen, slik at vi kommer videre i planprosessen. Videre arbeid mot kommunen er også å innarbeide prosjektet i Kulturanleggsplanen. KPK vurderer partnerskapsavtalen som kritisk viktig for lokal forankring, og for muligheten for å få til en god planprosess.

Nov 23rd 2011 Konbgsberg City board sactioned a partnership agreement with KPK on establishing the wave feature in Nybrufossen. The city will take care of the process for permits, and the fees for this, as well as doing the actual work on the detail plan that will follow the application.

KPK regards this partnership as vital for further promotion and fundraising.

Norges Padleforbund: Prosjektet er forankret i NPF. Kompetansemessig har forbundet lite å tilføre prosjektering av slike anlegg, hovedbidraget ligger på prosesskompetanse og formidling av kontakter. Dette har vært viktig både i oppstartfasen og nå i prosjektperioden. Presidenten i NPF, Ann-Kristin Aanstad, etablerte kontakt med ICFs Freestyle komité, og kom tilbake fra ICF-kongress med ett budskap: Ikke tenk for smått. Dette anlegget kan bli brukende til mye.

International Canooing Federation, Freestyle Comittee: Under Freestyle VM i juni 2011 møtte prosjektet komiteens president, et komitemedlem og mesterskapets hoveddommer. ICF er opptatt av at det etableres gode anlegg med en forutsigbar vannføring. I dag er det en overvekt av anlegg med valser, og få gode bølger. I tillegg er mange av anleggene i vassdrag hvor det er begrensede muligheter for manuell styring av vannføringen, noe som kan påvirke gjennomføring av større arrangementer. Komiteens medlemmer utviste stor interesse for prosjektet. Beliggenhet, vannføring og at der skal lages en bølge anses som meget attraktivt. Komiteen kom også med gode innspill, om plassering av publikum, dommerplattform og organisering av områder for de konkurrerende. Komiteen la stor vekt på at et slikt anlegg også må ha formasjoner som er egnet for vanlige padlere, at det ikke bare etableres en bølge for eksperter.  I tillegg til støtte og skyv til prosjektet, har møtet med komiteen vist at det er viktig å også ha tanker for de store arrangementene.

KPK met the ICF Freestyle comittee (Lluis Rabaneda and Terry Best) during Worlds 2011, as well as the head judge (Jasper, in his official capacity). In the meeting, the NPF president and TC joined the KPK delegation. To be modest, the ICF comittee finds the project interesting, and very much so as they got to know the capacities of event-making and logistics in town. Important outputs from this meeting are the importance of legacy, to build features that ordinary locals and youngsters can manage, as well as keeping the bigger events in mind when designing the feature and it surroundings. Important for the «what if’s» in the modelling phase.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nybrufossen i detalj – Contour map

Ut fra de drøyt 3000 punktene KPK målte opp i mars 2011, har NHC tegnet er detaljert kart av Nybrufossen. På kartet er det også tegnet inn hvilket område som er tenkt satt opp i fysisk modell i NHCs laboratorium i Edmonton, Canada. Med 6 x 20 m er det ikke akkurat noe garasjeprosjekt.

From the more than 3000 points emerging from the survey of March 2011, NHC has drawn a contour map showing Nybrufossen in detail. It also show the preliminary boundary of the physical modell, to be set up in the NHC lab, Edmonton, Canada.

Posted in Uncategorized | Leave a comment